Pokuta

OBRZĘD SAKRAMENTU POKUTY
Przed przystąpieniem do Sakramentu Pokuty trzeba przygotować się, rozważając Chrystusowe wezwanie do nawrócenia – i robiąc rachunek sumienia. Odczytujemy słowa Ewangelii. Przypominamy sobie nasze grzechy.
Klęknąwszy przy konfesjonale mówimy: „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”. Kapłan odpowiada: „Na wieki wieków. Amen”.
Teraz trzeba się przeżegnać: „W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen”.
Kapłan mówi słowa zachęty, na przykład: „Łaska Ducha Świętego niech oświeci twoje serce, abyś wyznał z ufnością swoje grzechy i poznał miłosierdzie Boże”.
Wyznanie grzechów rozpoczynamy jak zwykle: „Ostatni raz byłem u spowiedzi… Pokutę zadaną wypełniłem”.
Jeżeli kapłan jest nieznajomy, trzeba powiedzieć: „Mam lat…” albo: „Jestem żonaty – samotny” itp.
„Obraziłem Pana Boga następującymi grzechami…”
Po wyznaniu grzechów mówimy: „Więcej grzechów nie pamiętam. Za wszystkie grzechy bardzo żałuję. Postanawiam poprawę. Proszę o pokutę i rozgrzeszenie”.
Gdy kapłan zada pokutę, trzeba powiedzieć, czy możemy ją wypełnić. Następnie – na wezwanie kapłana – wypowiadamy słowa skruchy i przeproszenia Boga, na przykład: „Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu” albo: „Boże mój, żałuję, że Ciebie obraziłem swoimi grzechami. Przez Mękę Jezusa Chrystusa zmiłuj się nade mną”.
Potem w ciszy słuchamy słów rozgrzeszenia, które mówi kapłan:
„Bóg, Ojciec miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, niech ci udzieli przebaczenia i pokoju przez posługę Kościoła.
I JA ODPUSZCZAM TOBIE GRZECHY W IMIĘ OJCA I SYNA, I DUCHA ŚWIĘTEGO”.
Odpowiadamy: „Amen”.
Na zakończenie razem z kapłanem odmawiamy modlitwę dziękczynną. Kapłan mówi:
„Wysławiajcie Boga, bo jest dobry”. Odpowiadamy: „Bo Jego miłosierdzie trwa na wieki”. Kapłan kończy: „Pan odpuścił Tobie grzechy, Idź w pokoju”.

Strony