Strony

Nabożeństwa:
Niedziela 7.00, 9.00, 10.30, Nieszpory - Nabożeństwo -  14.30 - Poniedziałek - 17.30 - Wtorek - 6.30 - Środa - 6.30 -Czwartek - 6.30, 17.30 Msza Św. szkolna - Piątek - 6.30 - Sobota - 17.30
       

     

Sobota – 18.09.2021 r. Święto św. Stanisława Kostki, Zakonnika, Patrona Polski.

16.30. - Do B. Op. z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze, o zdrowie i Błogosławieństwo
Boże z okazji 60 rocznicy ślubu Henryka i Leokadii Bugla.

18.30. – Za + Hildegardę Lasak, Gerarda Błaszczok, Bernarda Kuczera w 50 rocznicę śmierci.

 

  1. – 19.09.2021 r. XXV NIEDZIELA ZWYKŁA.

7.00. – Za + Krystynę Baran w I rocznicę śmierci.

9.00. - Za + rodziców Jana i Hildegardę Burszyk, za + dziadków i + z pokrewieństwa.

10.30. – Do św. Stanisława kostki w intencji młodzieży uczącej się i pracującej naszej Parafii.

14.30. – Nieszpory.

Poniedziałek - 20.09.2021 r.Ws.Św. M. Andrz. Kim Teagon, Kpł. Pawła Chong Hasang i Tow.

18.30. – Do Miłosierdzia Bożego za + ojca Gotfryda Schula i za + rodziców Dominik.

 

Wtorek – 21.09.2021 r. Święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty.

6.30. – Za +Marię I Franciszka Cycoń.

 

Środa – 22.09.2021 r.

6.30. – Za + ojca Pawła Baranek.

 

Czwartek - 23.09.2021 r. Wspomnienie św. O. Pio z Pietrelciny, Prezbitera.

6.30. – Za + ojca Gerarda Kamradek i rodziców Adamiec.

17.30. – Msza św. szkolna – Za + braci Józefa i Horsta Gajdeczka, za + bratową Renatę.

 

Piątek – 24.09.2021 r.

6.30. – Za + rodziców Pawła i Łucję Gamon, za + z pokrewieństwa.

 

Sobota – 25.09.2021 r.

13.00. - Do B. Op. z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze, o zdrowie i Błogosławieństwo
Boże z okazji 60 rocznicy urodzin Alicji Wolnik.

18.30. – Za + Anielę i Walentego Lasak, rodziców, rodzeństwo z obu stron.

 

        NIEDZIELA -  26.09.2021 r. XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA.

7.00. – Do B. Op. z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze, o zdrowie i Błogosławieństwo
Boże w intencji rodziny Grzegorczyk.

9.00. - Za + męża Bertholda Wazik, za + rodziców z obu stron.

10.30. – Do B. Op. z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze, o zdrowie i Błogosławieństwo
Boże z okazji X rocznicy ślubu Krzysztofa i Anny Fulneczek.

14.30. – Nieszpory.

 

Ogłoszenia Duszpasterskie od 20.09. – 26.09.2021 r.

1.Serdecznie dziękuje za posprzątanie i przystrojenie kościoła, grupie sprzątającej za ofiary
złożone na kwiaty, w nadchodzącym tygodniu proszę o posprzątanie kościoła z rodzin:
Wolnik Natalia, Gajdeczka Urszula, Szewczyk Karina, Mordal Angelika.

2.Dzisiaj po Mszy św. będą zbierane ofiary do skarbonki na Wydział Teologiczny w Opolu.
Kolekta 19.09. jest przeznaczona na remont naszego kościoła – trzecia niedziela miesiąca –
Bóg Zapłać składam za ofiary złożone na ten cel i za te, które wpłynęły na konto parafialne.

3.Katecheza dla kl. III SP. w salce o godz. 15.00. w poniedziałek, a dla uczniów kl. VII też w
poniedziałek po mszy św. wieczornej, a kl. VIII w czwartek po Mszy św. szkolnej, a kl. I
ponad SP w sobotę po Mszy św. .

4.Dzisiaj 19.09. 2021 r. na Górze św. Anny Dożynki Diecezjalne.

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

pobierz porządek nabożeństw