Nabożeństwa:
Niedziela 7.00, 9.00, 10.30, Nieszpory - Nabożeństwo -  14.30 - Poniedziałek - 17.30 - Wtorek - 6.30 - Środa - 6.30 -Czwartek - 6.30, 17.30 Msza Św. szkolna - Piątek - 6.30 - Sobota - 17.30

 

PORZĄDEK   NABOŻEŃSTW

 

Poniedziałek   14.09.2020 r. Święto Podwyższenia Krzyża Świętego.

  6.30. -  Za + męża Jana Bindacz, rodziców Bindacz i Latoń, za + siostry i szwagrów i za dusze
              w czyśćcu cierpiące.

18.30. – Za + Hildegardę Lasak, męża Ryszarda, za + Gerarda Błaszczok i Bernarda Kuczera.

              Katecheza dla kl. VII.

Wtorek  –  15.09.2020 r. Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej.

 6.30. – Za + rodziców Pawła i Łucję Gamon, za + z pokrewieństwa.

 

Środa –  16.09.2020 r. Wspomnienie  Św. Męcz. Korneliusza, Papieża i Cypriana, Biskupa.

 

Czwartek -17.09.2020 r. 

12.00. – ślub rzym. – Mateusz Buba – Sonia Konieczny.

17.30. – Msza św. szkolna – Za + męża Jerzego Bańczyk. Katecheza dla kl. VIII.

 

Piątek – 18.09.2020 r. Święto Św. Stanisława Kostki, Zakonnika, Patr. Polski i Młodzieży.

   6.30. – Za + ojca Gerarda Kamradek i rodziców Adamiec.

Po Mszy św. Adoracja Najświętszego Sakramentu w Kaplicy Jezu Ufam Tobie do g. 18.30.

Katecheza dla kl. III  SP  15.00.

18.30. – Do Św. Stanisława Kostki w intencji młodzieży naszej parafii  uczącej się i pracującej.

 

Sobota –  19.09.2020 r.

15.00. – Do B. Op. z podz. za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i Błogosławieństwo Boże dla
              rodziny Krupa – Ćwik.

18.30. – Do B. Op. z podz. za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i Błogosławieństwo Boże w
              85 rocznicę urodzin Brunona Studnic.

 

Niedziela – 20.09.2020 r. XXV  NIEDZIELA   ZWYKŁA.

  7.00. –  Za + Albertynę i Jana Elias.

  9.00. – Do Anioła Stróża w intencji rocznego dziecka Hanny Juraszek, rodziców i chrzestnych.

10.30. -  Za + rodziców Jana i Hildegardę Burszyk, za + dziadków i + z pokrewieństwa.

14.30. – Nieszpory.

1.Serdecznie dziękuję za posprzątanie i przystrojenie kościoła, za ofiary złożone na  kwiaty, w
   nadchodzącym tygodniu  proszę o  posprzątanie kościoła z  rodzin: Krupa Zuzanna, Stromska
   Marzena, Tomaszek Wioleta, Biskup Weronika.

2.Okazja do spowiedzi św. codziennie pół godziny przed każdą Mszą św..

3.Kolekta w niedzielę 20.09. przeznaczona jest na remont naszego kościoła, a dzisiaj po Mszy
  św. będą zbierane ofiary do puszek na Wydział Teologiczny w Opolu.

4.Do nabycia są kalendarze O. Oblatów po 5 zł.  i wspieramy Misje św., i po 8 zł., 4zł., 6zł. i
   Mały Gość Niedzielny po 5 zł.

5. Uczestnictwo we Mszy św. przez media w niedzielę o godz. 9.00., jedynie dla osób chorych.
   W czasie Mszy św., nabożeństw uczestniczymy nadal w maskach. Do  Komunii św.
    przystępujemy po 2 osoby  zachowując dystans. Te parę osób, które przyjmują Komunię św.
    na rękę proszę, aby   podchodziły jako pierwsze.

6.Przypadają kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców.

7.Na Górze św. Anny 20.09. Dożynki Diecezjalne.

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

pobierz pożądek nabożeństw

Strony