poWRót do aktualności

15 maja 2020

DEKRET BISKUPA OPOLSKIEGO

DEKRET

 

W trosce o zdrowie wiernych w obliczu rozprzestrzeniającej się pandemii i w nawiązaniu do zapowiedzi przedstawicieli Rządu RP, pozostawiając w mocy postanowienia Dekretu z dnia 29 kwietnia 2020 roku (nr 17/2020/A/KNC-K), które nie zostały ujęte w niniejszym Dekrecie, z dniem 17 maja br. na terenie Diecezji Opolskiej postanawiam, co następuje.

  1. W obrzędach kultu religijnego wewnątrz kościoła może brać udział nie więcej niż jedna osoba na 10 m2.
  2. Znosi się ograniczenia wieku służby liturgicznej.
  3. Odwołuję zakazy, którymi objęci byli księża emeryci.

....

Strony