Ogłoszenia duszpasterskie 13.07. - 19.07.20 r.1.Serdecznie dziękuję za posprzątanie i przystrojenie kościoła, grupie sprzątającej za ofiary
   złożone na kwiaty, w nadchodzącym tygodniu  proszę o  posprzątanie kościoła z  rodzin:   
   Biczysko Maria, Bugla Beatrica, Lasoń Janina, Krupa Maria.
2.Okazja do spowiedzi św. codziennie pół godziny przed każdą Mszą św..
3.Proszę o odnowienie prenumeraty Gościa niedzielnego na III kwartał – 78 zł.
4.Trwa akcja św. Krzysztof 1 grosz za 1km ofiara na środki transportu dla misjonarzy jako
   podziękowanie za szczęśliwe podróże. Ofiarę składamy do skrzynki pod chórem.
5.Bóg zapłać składam za ofiary złożone na remont naszego kościoła i za te, które wpłynęły na
   konto parafialne. Dni Młodzieży na Górze św. Anny od 20 – 25 lipca
6.Zapraszam do uroczystego obchodu Odpustu ku czci św. Anny – proszę o udział na sumie
   poczty sztandarowe, dzieci I komunijne w strojach, dzieci do sypania kwiatów, strażaków do
   baldachimu i z latarniami.
7.Uczestnictwo we Mszy św. przez media w niedzielę o godz. 9.00., jedynie dla osób chorych,
   z objawami infekcji, zakażone  koronawirusem. W czasie Mszy św., nabożeństw
   uczestniczymy w maskach. Do  Komunii św. przystępujemy po 2 osoby  zachowując dystans.
   Tych parę osób, które przyjmują Komunię św. na rękę proszę, aby   podchodziły jako
    pierwsze.

Strony